valstybės informacinė sistema

valstybės informacinė sistema
valstybės informacinė sistema statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Visuma teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių, kuriomis apdorojama informacija, reikalinga valstybės institucijai (-oms) ar valstybės įstaigai (-oms) teisės aktų nustatytoms funkcijoms, išskyrus vidaus administravimą, atlikti. šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinė sistema — statusas Aprobuotas sritis muitinės veikla apibrėžtis Lietuvos muitinės informacinė sistema, kurioje apskaitomos mokesčių mokėtojų mokestinės prievolės muitinei (taip pat Lietuvos muitinės administruojama Europos Sąjungos biudžetui priklausanti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema — statusas Aprobuotas sritis valstybės finansų sistemos apsauga apibrėžtis Valstybės informacinė sistema, skirta: 1. valstybės biudžeto projektui rengti; 2. valstybės biudžeto piniginiams ištekliams prognozuoti ir planuoti; 3. valstybės biudžeto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema — statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Valstybės informacinė sistema, kurios veikimas paremtas informacinėmis technologijomis ir kuri skirta rinkti ir saugoti statistikos ir finansų duomenims, reikalingiems… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Keitimosi žvejybos duomenimis sistema — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Europos Sąjungos automatizuota informacinė sistema, į kurią Europos Sąjungos valstybės narės siunčia duomenis apie sugautą žuvų kiekį ir jais keičiasi. atitikmenys: angl. Data Exchange …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Elektroninė žuvininkystės duomenų registravimo ir perdavimo sistema — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Europos Sąjungos valstybės narės informacinė sistema, skirta žuvininkystės duomenims (apie sugautą, iškrautą, perkrautą ir parduotą žuvų kiekį) kaupti, apdoroti, saugoti, teikti ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • integrali registrų sistema — statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Tarpusavyje susijusių registrų visuma. šaltinis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo projektas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • IT system administrator — informacinės sistemos administratorius statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ar viešosios įstaigos valstybės tarnautojas ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • informacinės sistemos administratorius — statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ar viešosios įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • system administrator — informacinės sistemos administratorius statusas Aprobuotas sritis informacija, informacinės technologijos ir informacinė visuomenė apibrėžtis Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ar viešosios įstaigos valstybės tarnautojas ar… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Lietuvos erdvinės informacijos portalas — statusas Aprobuotas sritis kartografija apibrėžtis Valstybės informacinė sistema, kuria centralizuotai teikiamos naudojimosi erdvinių duomenų rinkinių duomenimis ir susijusiais metaduomenimis paslaugos. šaltinis Lietuvos Respublikos geodezijos ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”